تعویض و مرجوعی کالای پوشیده نشده و شسته نشده طی مدت 3 روز از زمان خرید با ارائه رسید پذیرفته می شود.

Exchanges of unworn and unwashed garments within 3 days of the purchase date on presentation of the receipt

ارائه بارکد کالا و عدم استفاده از عطر الزامی می‌باشد.

Price tags must be attached to the article

برای رعایت اصول بهداشتی، تعویض لباس زیر و اکسسوری مجاز نیست.

For hygiene reasons, exchanges of accessories will not be accepted

خرید هایی که با کارت هدیه انجام می شود فقط قابل تعویض است.

Gift cards will only allow exchanges and no refunds will be accepted