کلیه محصولات وینزو دارای 3 ماه گارانتی از زمان خرید می‌باشند.

VINZO will guarantee all of its products within 3 months of the purchase date

رعایت دستور شست کالا جهت استفاده از گارانتی الزامی می‌باشد.

Adherence to the washing recommendations is required in order to use the product warranty

محصولات تخفیف خورده و خریداری شده در دوران‌های پروموشن و حراج فاقد گارانتی می‌باشند.

Warranty does not apply to discounted products or purchases during promotion and sale periods

کارشناسی محصولات جهت صدور گارانتی ظرف مدت 3 روز از زمان تحویل کالا انجام می‌شود.

Product review and issuance of warranty takes place within 3 days of receiving the product